ANDERS
 

Theater in het Groene Hart

Stefan Anders heeft zijn stoel gezet op het weiland waar hij al zijn hele leven op uitkijkt. Deze grond wil de gemeente opofferen voor een gigantisch distributiecentrum. Boerderijen, bomen, weidevogels en alles wat deze plek in het Groene Hart uniek maakt, moeten plaatsmaken voor een project dat niemand in zijn achtertuin wil. Stefan gaat zitten en besluit pas weg te gaan als hij gehoord is. Zijn protest is begonnen.  

In ANDERS wordt het verhaal verteld van bezorgde burgers die hun omgeving zien veranderen, betrokken burgers die vinden dat er eindelijk iets moet gaan gebeuren en bange burgers die niet gehoord worden. Vandaag laten ze hun stem horen.

Bekijk de trailer van ANDERS

‘Ik ben niet zo’n protesteerder. 
Een demonstrant. 
Ik demonstreer niet, ik doe gewoon. 
Je bed uit, je werk doen, gaan slapen. 
Dat ben ik. Al mijn hele leven. Gewoon.’

Theater én dialoog over de veranderingen in het landelijk gebied 

Wat moet er gebeuren met de laatste stukken onbebouwde grond? De energie- en landbouwtransitie, de woningopgave en de roep om het groen dat er is te transformeren tot natuurgebieden, vragen allemaal om ruimte. Wil er aan deze opgaven worden voldaan, dan zal het landelijk gebied de komende decennia flink veranderen. Tegelijkertijd zorgt verandering vaak voor weerstand bij bewoners, lokale overheidslagen en belangenorganisaties. Hoe lukt het dan toch om deze transformatie te maken? Wie heeft het voor het zeggen? Kunnen individuele en collectieve belangen met elkaar verenigd worden? Dat zijn de vraagstukken in de theatervoorstelling ANDERS, ontwikkeld door stadsgezelschap PS|theater uit Leiden, in opdracht van het Bestuurlijk Platform Groene Hart.  

ANDERS laat zien wat voor een impact een drastische verandering van de leefomgeving heeft op een gemeenschap. Het toont tegelijkertijd de complexiteit van het ruimtevraagstuk en hoe moeilijk het is om oplossingen voor de toekomst te vinden waar iedereen zich in kan vinden. Maar ANDERS laat ook zien wat er gebeurt als mensen het eigen belang opzij schuiven en voor het gemeenschappelijk belang kiezen. ANDERS is een oproep om, hoe complex ook, zoveel mogelijk mensen met verschillende perspectieven te betrekken bij de ontwikkeling van het landelijk gebied en de eigen leefomgeving. 

Doordat in ANDERS mensen centraal staan die anders niet snel aan het woord komen, is het toegankelijk voor een breed publiek en beklijft het verhaal.

IN GESPREK MET DE OMGEVING

In ANDERS komen niet alleen de personages aan het woord, maar ook het publiek. Een belangrijk onderdeel van de voorstelling is een gesprek (onder leiding van journalist Mieke Spaans) met het publiek. Zo gaan boeren, burgers, ondernemers, activisten en anderen over de toekomst van deze grond. Er wordt ruimte gecreëerd om naar elkaar te luisteren en gezocht naar common ground om op een open en genuanceerde manier het gesprek aan te gaan over de grote opgaven van deze tijd.  

Tijdens de eerste voorstellingen van ANDERS was dit een groot succes. Mensen die anders niet met elkaar spraken, gingen nu de dialoog aan. Er ontstond de ruimte om samen tot nieuwe ideeën en oplossingen voor de transitie van het landelijk gebied te komen. De overeenkomsten tussen tegenovergestelde groepen leken vaak groter dan de verschillen. Precies zoals ANDERS bedoeld is. 


MEER INFORMATIE EN BOEKINGEN

ANDERS speelt in 2024 door heel het Groene Hart. De voorstelling is te boeken door gemeenten, organisaties, bewonersverenigingen en bedrijven. Neem voor meer informatie contact op met boekingen@pstheater.nl


PRAKTISCH

DUUR 70 minuten (inclusief gesprek met publiek)

TEAM Acteur, gespreksleider, technicus, producent, regisseur.

DECOR Het decor van ANDERS bestaat uit 14 protestborden, die in een betonvoet worden geplaatst. Zo hoeven we niet in de ondergrond te prikken of graven.


PUBLIEKSOPSTELLING Tot 50 personen: beklede bierbankjes (14x)

Vanaf 50 personen: in overleg wordt er een tribune geplaatst

SPEELVLAK De voorstelling speelt op een weiland (minimaal 20 meter breed en 40 meter diep). Bij een drassig en hobbelig weiland zijn rijplaten gewenst (15 x 5 meter).

KLEEDRUIMTE Voor het omkleden en opbergen van persoonlijke spullen van de crew is een overdekte afgesloten ruimte gewenst met water- en toiletvoorziening.

TECHNIEK
Tot 50 personen: we nemen alle techniek/kabels zelf mee (2 speakers, 1 monitor, bekabeling, zenders, 4 striplights, 2 led lampen), 2 schone stroomgroepen vanuit locatie nodig (1 voor licht / 1 voor geluid), bekabeling naar het speelveld gewenst vanuit de locatie.

Vanaf 50 personen: techniek wordt ingehuurd, dit gaat altijd in overleg afhankelijk van de gewenste opstelling en tribune.
In beide gevallen wordt er een stevige tent over de techniek geplaatst.

AANKOMSTTIJD Minimaal 5 uur van tevoren (in overleg met producent en techniek).
OPBOUWTIJD In overleg (ca. 4 uur)
AFBOUWTIJD ca. 2,5 uur
BIJZONDERHEDEN ANDERS vindt buiten plaats. In overleg wordt het weerscenario van tevoren bepaald en hierop ingespeeld.


 

Speeldata

Te zien:

do 24 april - Boven het Maaiveld - Werkendam

Wi spelen de voorstelling op verzoek 
 

Voorstelling boeken?

  • boekingen@pstheater.nl

Een voorstelling van:

ANDERS
 

Tekst en regie: Pepijn Smit Spel: Wil van der Meer of Nico de Vries Gespreksleiding: Mieke Spaans Dramaturgie: Erica Smits Research: Gioia Tolmeijer Creatief producent: Marijn Maurits Muziek- en geluidsontwerp: Ralf Gerritse Kostuumontwerp: Maartje Prins Techniek: Jimmy Duits en Quinten Vermeulen Marketing en publiciteit: Maaike Tjepkema Zakelijke leiding: Heleen Hameete

Met dank aan: Kaasboerderij Captein, medewerkers Bestuurlijk Platform Groene Hart, José Warmerdam-van Beek, Jos Atteveld, Stefan Haas, Floor de Jong, Martien Kromwijk, Teun, Sjaak van Veen, Edwin Veldhuizen, vrijwilligers en vrienden van stadsgezelschap PS|theater  

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. Meer informatie hierover vind u op onze cookie instellingen pagina.

OK