Jaarstukken en statuten

Ter inzage bieden wij onze jaarstukken en statuten aan.

Bezoldigingsbeleid

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden geen bezoldiging. De bezoldiging van de leden van het bestuur van PS|theater is gebaseerd op de cao Theater en Dans en voldoet daarmee aan de WNT-norm.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. Meer informatie hierover vind u op onze cookie instellingen pagina.

OK