Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden automatische incasso van PS|theater

Algemene voorwaarden automatische incasso

 

1. Algemene voorwaarden automatische incasso Stichting PS|theater
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het incasseren donateurschap en donatie voor “Vrienden van Stichting PS|theater”.

 

2. Hoe werkt Automatische Incasso?
Automatische Incasso is een handige manier van betalen. Dankzij Automatische Incasso bent u nooit te laat met betalen en kan Stichting PS|theater besparen op de administratiekosten. Natuurlijk dient u wel voldoende saldo op uw rekening te hebben, zodat u ook echt kunt betalen. Door middel van het aanvinken van het daarvoor bestemde vakje, machtigt u Stichting PS|theater om automatisch een bedrag van uw bankrekening af te laten schrijven dat overeenkomt met de kosten van uw donatie voor “Vriend van Stichting PS|theater”. Uw machtiging aan STICHTING PS|THEATER geldt voor onbepaalde tijd en voor één afschrijving per kalenderjaar.

Eenvoudig
Bij de aanmelding (via het internet) bij STICHTING PS|THEATER geeft u ook uw IBAN bankrekeningnummer op. Nadat u uw aanmelding heeft verzonden, ontvangt u van STICHTING PS|THEATER automatisch een bericht ter bevestiging van uw toestemming om automatisch van uw rekening de Vriendenbijdrage te incasseren.

STICHTING PS|THEATER neemt vervolgens contact op met uw bank om de kosten van Vriendenbijdrage van uw rekening te kunnen afboeken.

Uw zekerheid
Om van Incasso/Machtigen gebruik te mogen maken, moet STICHTING PS|THEATER voldoen aan een aantal strenge eisen. Pas daarna kunnen wij een Incasso-overeenkomst sluiten met onze bank. Dat verzekert u ervan dat STICHTING PS|THEATER het vertrouwen heeft van die bank.

Bij automatische Incasso houdt u altijd controle over uw rekening. Daarnaast heeft u gedurende acht weken het recht tot terugboeking zonder opgaaf van reden.

 

3. Automatische Incasso
Incasso vindt plaats aan het begin van ieder kalenderjaar. Als de verschuldigde bedragen niet kunnen worden geïncasseerd, vindt een 2e incasso plaats. Indien ook dan incasso niet mogelijk is, sturen wij u een betaalverzoek om het verschuldigde bedrag zelf over te maken.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. Meer informatie hierover vind u op onze cookie instellingen pagina.

OK